ביטוח סיעודי קופת חולים לאומית

באמצע שנת 2016 נכנסה לתוקפה הרפורמה בביטוחים סיעודיים קבוצתיים לחברי קופות החולים. במסגרתה, מוצעת למבוטחי כל קופות החולים פוליסה סיעודית האחידה בהיקפה. כך, שלמעשה, ההבדלים בין קופות החולים לחברות הביטוח המבטחות מתמקדים במחיר ובאיכות השירות.

אז מה מציע ביטוח סיעודי לאומית?

בקופ"ח לאומית הביטוח הסיעודי נקרא "ביטוח סיעודי לאומית זהב" ולהלן עיקריו:

שם החברה המבטחת – כלל ביטוח

דמי השתתפות ביטוח סיעודי לאומית זהב

דמי הביטוח החודשיים נגבים על פי גיל המבוטח כשהפרמיה מוצמדת מידי חודש למדד והם עומדים
על:

הגילדמי
הביטוח החודשיים
גיל
שנתיים עד 19
0₪
19 עד 268.64₪
26 עד 3117.28₪
31 עד 3627.52₪
36 עד 4142.81₪
41 עד 4654.65₪
46 עד 5185.03₪
51 עד 56102.13₪
56 עד 61118.68₪
61 עד 66137.76₪
66 עד 71157.82₪
71 עד 76176.97₪
גיל
76 +
187.87₪

הנתונים על פי אתר קופת חולים לאומית ומעודכנים
נכון ל-25.02.2019

קהלי יעד

מבוטחים קיימים – כל לקוחותיה של קופ"ח לאומית שהיו מבוטחים ב"לאומית סיעוד" בתאריך 30.6.16 הועברו לפוליסה החדשה באופן אוטומטי, ללא צורך בנקיטת פעולה כלשהי.

חיילים
בפוליסה החדשה אין זכאות לכיסוי חיילים, וזאת מאחר שהם אינם חברים בקופת החולים במהלך השירות הצבאי.

חיילים משוחררים – חיילים משוחררים יוכלו להצטרף לפוליסה החדשה בהליכים שבמסגרתם יערך להם חיתום רפואי מקל. וזאת, בלבד שלא חלפו יותר מ-4 שנים ממועד גיוסם לצבא ועד להצטרפותם חזרה, ובתנאי שערב גיוסם היו מבוטחים בביטוח סיעודי של קופת חולים לפחות שנה, ומימשו את זכאותם להצטרף אליה בשנית תוך עד 120 יום מתאריך חזרתם לקופה.

מבוטחים חדשים – לקוחות לאומית שהצטרפו לביטוח הסיעודי מתאריך 1.7.16 והלאה, לאחר שקבלתם לתוכנית ביטוח זו אושרה ע"י כלל ביטוח.

מבוטחים זכאים – לקוחות קופ"ח לאומית, שהיו מבוטחים בפוליסות סיעוד קבוצתיות שהסתיימו החל מיום 1 בינואר 2011 ושגילם 60 ומעלה, ולא היו במצב סיעודי בעת הפסקת הביטוח הסיעודי הקבוצתי או בעת בקשתם להיות מוכרים כ"מבוטחים זכאים" בפוליסה זו, ואינם מבוטחים בביטוח סיעודי של קופ"ח לאומית. מבוטחים זכאים רשאים להצטרף לביטוח הסיעודי של קופ"ח לאומית החל מ-1.7.16, על פי לקבוצת הגיל אליה הם משתייכים וללא צורך בהצהרת בריאות.

מבוטחים עוברים – לקוחות חדשים בקופ"ח הלאומית שהיו מבוטחים בתוכנית ביטוח סיעודי בקופת חולים אחרת ועברו לקופ"ח לאומית, יוכלו לשמור על רצף התנאים בביטוח הסיעודי, וזאת, בכפוף להצגת אישורי רצף הזכויות מקופת החולים הקודמת בה היו חברים.

ביטול ההשתתפות בתוכנית

תקופת אכשרה – אין

הגבלות ותנאים – מועתק מתוך הפוליסה בשל חשיבות הניסוח

* הגדרת מקרה ביטוח

מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח, כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, אשר בשלו הוא לא מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (50% מהפעולה) של 3 פעולות לפחות מתוך 6 הפעולות המפורטות בסעיף 2.4 לפוליסה, או מצב בריאות ותפקוד ירודים של מבוטח עקב "תשישות נפש", כהגדרתה בסעיף 1.4 לפוליסה, שנקבעה על ידי רופא מומחה בתחום.

מגן - נלחמים בשבילך

ב"מגן" צוות מומחים בעל ניסיון עשיר וידע מקצועי במימוש זכויות סיעודיות אל מול חברות הביטוח. החברה מונה כ 100 עובדים מסורים, בעלי ניסיון וידע בתחום מימוש הזכויות. שקיפות, מחויבות והוגנות הם הבסיס לפעילות החברה, ומהווים נר לרגלינו בטיפול במבוטחים.

פרסומים אחרונים

נגישות
Open chat